Kurumsal

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

ATER TEKNİK İş güvenliği; bir şirketin en değerli varlığı olan çalışanların güvenli bir ortamda iş yapabilmelerine olanak sağlamak için her sürecin iş ve ergonomi analizleri yapılmış olup, en güvenli yöntemleri uygulamak için gerekli tüm ekipman ve çevre şartlarının sağlanması yönünde risk analizlerinden alınan sonuçlara göre iyileştirmelere gidilmiştir. Bu politika iyileştirmeye açık olarak yürütülmekte olup, çalışanlardan gelen teklifler her an değerlendirmeye alınmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği politikası: Çalışma ortamının ergonomisinin mükemmelleştirilmesinin karlılığa ve çalışan memnuniyetine katkılarının yadsınamaz olduğunun bilincinde olan şirketimiz her şeyden önce insan parolası ile yola çıkmıştır.

Ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak,

İşçi sağlığının korunması konusunda tüm yöneticilerin ortak efor sarfetmesi ve ortak sorumluluk alması,

Çalışanlarına planlı eğitimler vererek iş sağlığı ve güvenliği konularında ortak bilinç oluşturmak.

Şirketimizin en değerli varlığı olan beşeri sermayemiz çalışanlarımızın çalışma koşullarını her zaman en iyi seviyede tutmayı ve beden/ruh sağlıklarını korumaya yönelik her türlü önlemi almayı ve küreselleşen dünyamızın her gün gelişen iş güvenliği standartlarını takip edip uygulamayı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket olarak dünyayı çocuklarımıza miras bırakmadığımızın onlardan emanet aldığımızın ve tanrının insan yaratmaya devam ettiğinin ama artık toprak yaratmadığının bilincindeyiz. Bu yüzden üretim artıklarının taşınması, depolanması ve imha edilmesi süreçlerine azami önem verilmekte ayrıca yağ /yakıt atıklarının yeniden enerjiye dönüştürülmesi için ilgili firmalara teslim edilmektedir. ISO 14001 standartlarında sürdürülebilir bir çevre bilinci için çalışanlarımıza belirli aralıklar ile eğitimler verilmekte ve sonuçları takip edilmektedir.